Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.

January 06 2020

Zacząć. 

Bez ogródek prosto z mostu. 

Mocno bez zbędnego owijania w bawełnę. 

Mając świadomość, że żaden dzień się nie powtórzy, że mamy tylko jedno życie. 

Działając bez zbędnego planu, po prostu, idąc za głosem serca, intuicyjnie. 

Upadać i podnosić się, samemu lub łapiąc wyciągniętą dłoń. 

Wyciągając wnioski z dnia poprzedniego, ciesząc się tym, co w danej chwili i licząc na lepsze jutro. 

Bez względu na to, co mówią wokół, cieszyć się i być wdzięcznym. 

Nie obwiniać się i nie taplać w smutkach i żalach i błędach, zawsze z podniesioną głową. 

Wiedząc czym jest pokora, korzystając z wiedzy mądrzejszych, ucząc się od nich i wykorzystując tę wiedzę w swoim życiu. 

Kierować się ku temu, co lepsze bez strachu, że nie wyjdzie, bo nawet jak nie wyjdzie, to dowiadujemy się, która opcja jest tą niewłaściwą - a to wiedza niezbędna do tego, żeby móc wybrać odpowiednią opcję.

Tego wam życzę na ten 2020 rok.

— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Gdy jesteś szczęśliwy słyszysz muzykę. Gdy jesteś smutny rozumiesz tekst.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 28 2019

Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 24 2019

4529 bd3a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viadoubleespresso doubleespresso
Ale parę dni temu zacząłem myśleć nad tym, czego właściwie chcę od życia, i dotarło do mnie, że kogoś kogo będę kochał.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki via48hrs 48hrs
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky

December 03 2019

Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

November 23 2019

2100 23be 420
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
9311 162c 420
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
1796 f941 420
Reposted fromunco unco viawszystkodupa wszystkodupa
3747 8063 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
3332 146b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00

November 16 2019

3222 563b 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
6178 ba69 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarisky risky
Morning Strolls in Yosemite
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarisky risky
Chce się mieć tę drugą osobę na własność. I projektuje się na nią swoje oczekiwania. Wielu z nas nigdy nie dojrzewa do takiego rozumienia miłości jak u św. Augustyna: kochaj i pozwól odejść. I jeśli ktoś wtedy sam wróci, to znaczy, że kocha naprawdę. A jak nie kochał wystarczająco mocno, to i tak nie da się go zatrzymać na siłę.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa via48hrs 48hrs
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl