Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

5219 83a3 420
Reposted fromkaiee kaiee via48hrs 48hrs

July 02 2018

- Dawno nie jechałam nigdzie pociągiem - powiedziałam do N. przejeżdżając wraz z nią przez miasto. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jak na ironię losu, już kilka dni później będę siedziała w pkp intercity. Nie na moje życzenie. Tzn. w sumie na moje, ale nie tak zupełnie. 

Kocham dworce kolejowe i kocham lotniska. Za każdym napotkanym tam człowiekiem stoi jakaś historia. Przecinają się one w powietrzu. Siedzisz w jednym przedziale ze złamanymi sercami, z kłamcami, ze strachem, ze szczęściem, z zagubieniem, z pustką, ze smutkiem. 

Nikt ci nie zawraca głowy, nikt nie liczy na autoprezentację, rzadko kiedy ktoś nawiązuje rozmowę dłuższą niż kilka minut. Za to cenie pociągi. Można być sobie samym ze swoimi myślami. 

Nie lubię jedynie pożegnań, dlatego zawsze staram się by nikt mnie nigdy nie odwoził. Teraz dodatkowo by nikt mnie odbierał, zwłaszcza gdy wracam z wiadomością, która zamiast malować uśmiech na twarzy, zalewa oczy łzami.

— "Słowem w sedno"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs

June 28 2018

3952 a95d 420
Reposted frombrumous brumous viaaudacityofhuge audacityofhuge
6424 07c0 420

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

June 25 2018

June 11 2018

ysvoice: Fiat 500 on the street of Trastevere, Rome

June 06 2018

Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
3749 6249 420
Reposted fromrichardth richardth via48hrs 48hrs
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?

May 30 2018

0581 369e 420
Reposted fromSanthe Santhe viawszystkodupa wszystkodupa

May 29 2018

W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
2183 d01f 420
Reposted fromhepi hepi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5151 269e 420
9487 baa1 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish
9531 6cc2 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish

May 25 2018

5709 37ca 420
Reposted fromtfu tfu viaultraviolet ultraviolet

May 23 2018

Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaultraviolet ultraviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl