Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

6781 5dcc 420
BEST PLAN

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa

December 02 2017

5285 67ed 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa

December 01 2017

Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa

November 30 2017

7398 d009 420
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
5430 08cb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
4820 1aea 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa

November 28 2017

7050 c1cb 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawszystkodupa wszystkodupa
Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
4340 870d 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawszystkodupa wszystkodupa
0098 4cf8 420
Reposted fromgrobson grobson viawszystkodupa wszystkodupa

November 25 2017

3861 5a5e 420

Reklamy sprawiły, że uganiamy się za samochodami i ubraniami, chodzimy do pracy, której nienawidzimy, żebyśmy mogli kupić to gówno, którego nie potrzebujemy. Jesteśmy środkowymi dziećmi historii. Bez celu i miejsca. Nie mamy Wojny Swiatowej. Nie mamy Wielkiego Kryzysu. Naszą wojną światową jest wojna duchowa. Naszym wielkim kryzysem są nasze życia. Telewizja spowodowała, że wierzymy, że pewnego dnia staniemy się milionerami, filmowymi bogami i gwiazdami rocka. Nie staniemy się.
— Fight Club

November 24 2017

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl