Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

May 21 2017

May 20 2017

ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapiglet piglet
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
2162 5847 420
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk

April 29 2017

0033 d835 420

Joe St Pierre

April 26 2017

4705 0e8b 420
5981 6594 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
6528 deeb 420
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

April 20 2017

6033 5dbc 420
Reposted fromjolkens jolkens viarawwwr rawwwr

April 19 2017

April 18 2017

5628 1486 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
8266 02ab 420
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso

April 14 2017

czytam wiadomości
te wszystkie listy
obietnice i zapewnienia

zastanawiam się
ile substancji halucynogennych
ile hektolitrów alkoholu
ile ton kokainy
trutki na szczury

musiałbyś zażyć
żeby znów napisać coś podobnego

— małe napisy na czarnym tle
Reposted fromlittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl